Planning

"Rashev & Co." offers all services related to the construction of photovoltaic power plants.

  • 18
  • Untitled design (2)
  • Untitled design (3)
  • Untitled design (1)
Planning the construction of a photovoltaic power plant 
Based on the experience and skills we have, we will offer you the right photovoltaic plant for your needs; we will estimate when and how to build your photovoltaic power plant; we will prepare all the necessary documents related to the entire construction and commissioning procedure.
 цялата процедура по изграждане и въвеждане в експлоатация.

WHY SHOULD YOU CHOOSE US

The company has the latest generation of equipment and construction machinery, as well as fully trained staff with proven experience in the construction and maintenance of solar photovoltaic power plants.

Предлаганите от фирмата услуги са съобразени с индивидуалните желания и нужди на всеки един наш клиент, както и със спазването на всички стандарти за качество, безопасност на труд и опазване на околната среда. Фирмата притежава и следните ИСО стандарти – 9001, 14001 и 45001, както и удостоверения от Камара на строителите в България от първа, трета и пета група. „РАШЕВ И КО“ ЕООД извършва дейност както на територията на България, така и в чужбина.

OTHER SERVICES

Administrative services
 

Delivery of all equipment

Design
 

Construction and commissioning

en_USEnglish